Välkommen till Svenska Husentreprenader AB

Totalentreprenad med beställaren i fokus

Fabriksproduktion av kvalitetshus i trä

Svenska Husentreprenader projekterar och producerar småhusområden över hela Sverige. Vi erbjuder olika upplägg där vi som entreprenör tillsammans med dig som beställare tar fram det bästa alternativet för just ert projekt.

Vår affärsidé är att leverera en trygg produkt med:

Rätt kvalité

Vi använder oss av projektörer och sakkunniga med god erfarenhet och kunskap för att erbjuda den bästa tekniska samt ekonomiska lösningen.
Innan kontraktsskrivning går vi tillsammans med er igenom projektet noggrant och ser till att rätt dokument finns med i avtalet såsom tekniska beskrivningar, rumsbeskrivningar etc.

Trygghet för vår
uppdragsgivvare

Rätt pris

Våra leverantörer samt entreprenörer konkurrensutsätts inför varje projekt med hänsyn till kvalité, ekonomi och arbetsmiljö.